Gravermedhjælper Nordlangeland

 

En stilling som gravermedhjælper i Nordlangeland pastorat er ledig til besættelsen fra 1. maj 2018. Stillingen har et omfang på ca. 1200 timer på årsbasis med vinterhjemsendelse i ca. 3 måneder. Arbejdet vil primært være på Tranekær kirkegård, men man skal også være villig til at arbejde på andre kirkegårde i pastoratet.

Jobbet omfatter:
vedligeholdelse af gravpladser, græsplæner, hække og af øvrige arealer ved kirkerne, rengøring i kirkerne og eventuelt vikariering for graverne ved kirkelige handlinger.

Vi søger en medarbejder

med god praktisk sans og evne, der

- kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt, ansvarsbevidst og samvittighedsfuldt

- har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter.

- har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kirkens øvrige

  medarbejdere!

- har empati og er god til at tale med kirkegårdens besøgende!

 

Ansøgere med erfaring som gravermedhjælper foretrækkes.

 

Ansættelse sker ved Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartneruddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Der stilles ikke krav om uddannelse til stillingen Der sker aflønning på timeløn.

Kontakt vedr. stillingen graver Svend Jørgen Jensen. Tullebølle, tlf. 51 16 51 66

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. april 2018 og modtages pr. mail på adressen: 7745fortrolig@sogn.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 16.