20 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 20. oktober 2019, kl. 10:00

Tullebølle Kirke

Hans Henrik Merrild

20 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 20. oktober 2019, kl. 11:30

Hou kirke

Hans Henrik Merrild

27 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 27. oktober 2019, kl. 10:00

Snøde Kirke

Peter Martin Møberg

27 OKT

Eftermiddagsgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 27. oktober 2019, kl. 16:00

Bøstrup Kirke

Peter Martin Møberg og Kirkekoret

03 NOV

Alle Helgen Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 3. november 2019, kl. 10:00

Snøde Kirke

Hans Henrik Merrild