Der arrangeres hver sommer en kirkevandring.

Kirkevandringen er en kombination af en vandretur, en kort gudstjeneste og fællesspisning. 

Kirkevandring fra Tullebølle Kirke 2020

Søndag den 16. august kl. 14.00

I år tager kirkevandringen sin begyndelse i Tullebølle kirke. Vi begynder kl. 14.00 med en kort gudstjeneste i kirken. Efter en kop kaffe til at styrke sig på, går vi i fællesskab afsted på årets kirkevandring. Turen bliver i år tilrettelagt af Annemarie Steen og Hanne Larsen. Turen vil være omkring 7 km.

Efter gåturen serveres en sandwich i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård.

Pris for deltagelse 40 kr. pr. person.

Tilmelding til sognepræst Hans Henrik Merrild, tlf. 62 55 12 64, mail: hhm@km.dk eller sognepræst Peter M. Møberg tf. 62 50 22 50, mail: pemm@km.dk senest torsdag den 13. august.