Formand
Henrik Nielsen
Frellesvigvej 17
5953 Tranekær
Tlf.: 62 59 17 39
E-mail: birk425(at) mail.dk

Næstformand
Marianne Porsby
Korsvej 8
5953 Tranekær
Tlf.: 20 77 75 48
Email: lillehus8(at)hotmail.com

Kontaktperson
Hans Henrik Merrild
Houvej 32
5953 Tranekær
Tlf.: 62 55 12 64
E-mail: hhm(at)km.dk

Kasserer og kirkeværge Tranekær kirke
Niels Børge Vous
Stengadevej 1
5953 Tranekær
Tlf.: 22 15 00 55
E-mail: vous(at)mail.dk

Kirkeværge Tullebølle kirke
Agnete Fugmann
Kastanievej 1
5953 Tranekær
Tlf.: 20 33 50 91
E-mail: netefugmann(at)gmail.com‎‎

Kirkeværge Bøstrup kirke
Ulla Frederiksen
Snødevej 15
5953 Tranekær
Tlf.: 62 59 14 00
E-mail: ulla.frederiksen(at)yahoo.dk

Lone Nordal Petersen
Skebjergvej 18
5953 Tranekær
Tlf.: 29 39 20 61
E-mail: skebjerg-soegaard(at)mail.dk‎‎

Jørn Juul Steen
Egevej 9
5953 Tranekær
Tlf.: 30 12 18 23
E-mail: juulsteen(at)yahoo.dk

Hanne Graae Vous
Stengadevej 1
5953 Tranekær
Tlf.: 60 41 11 36
E-mail: h.graae(at)mail.dk

Johnny Pihl Pedersen
Ndr. Strandvej
5953 Tranekær
Tlf.: 61 75 48 98
E-mail: johnnypp(at)live.dk

Poul Zakariassen
Solskrænten 10
5953 Tranekær
Tlf.:50 73 49 30

Sognepræst
Hans Henrik Merrild
Houvej 32
5953 Tranekær
Tlf.: 62 55 12 64  (bedst tirsdag til fredag)
E-mail: hhm(at)km.dk
 
Sognepræst
Peter M. Møberg
Bygaden 69
5953 Tranekær
Tlf.: 62 50 22 50 (bedst tirsdag til fredag)
E-mail: pemm(at)km.dk