Der tilbydes minikonfirmandundervisning til eleverne i 3. - 4. klasse på Nordskolen i Snøde hvert andet år.
 
I 2019 vil forløbet byde på bibelhistorie, kreative opgaver, leg og en udflugt. Minikonfirmanderne vil derudover også skulle medvirke ved en familiegudstjeneste. Vi håber, at rigtig mange af eleverne vil være med til nogle spændende, sjove og lærerige torsdag eftermiddage i Forpagterboligen ved Hou Præstegård. Første gang er torsdag den 29. august. Ud over præsterne vil Lisbet Borum Reuss også hjælpe med undervisningen.