Der tilbydes minikonfirmandundervisning til eleverne i 2.-3. kl. på Nordskolen i Snøde hvert andet år.
Forløbet ligger normalt i efteråret i lige årstal med start i september og afslutning i januar.
Undervisningsdag er tirsdag.