Kirkeværge Hou kirke
Lene Møller Dam
Tlf.: 26 84 64 78
E-mail: lenemollerdam(at)gmail.com 

Kirkeværge Stoense kirke
Sanne Nogel Lørup
Tlf.: 61 30 13 70
Email: info(at)himmeloghav-lohals.dk

Kirkeværge Snøde kirke
Kirsten Jensen
Tlf.: 21 23 93 75
E-mail: kirstenlund(at)c.dk

Kirkeværge Bøstrup kirke
Ulla Frederiksen
Tlf.: 62 59 14 00

Kirkeværge Tranekær kirke
Niels Børge Vous
Tlf.: 22 15 00 55
E-mail: vous(at)mail.dk

Kirkeværge Tullebølle kirke
Agnete Fugmann
Tlf.: 62 50 13 75
E-mail: netefugmann(at)gmail.com‎‎