08 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 8. september 2019, kl. 11:30

Hou Kirke

Peter Martin Møberg

15 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 15. september 2019, kl. 10:00

Snøde Kirke

Hans Henrik Merrild

15 SEP

Konfirmandopstartsgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 15. september 2019, kl. 14:00

Bøstrup Kirke

Peter Martin Møberg og Hans Henrik Merrild

22 SEP

Høstgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 22. september 2019, kl. 10:00

Tullebølle Kirke

Hans Henrik Merrild og lejligheds-kirkekoret

22 SEP

Høstgudstjenste med kirkekaffe.

Dato: 
Søndag d. 22. september 2019, kl. 14:00

Stoense kirke

Hans Henrik Merrild og lejlighedskoret.