De fem af pastoratets kirker er gamle kalkede middelalder-kirker med tårn.Kirken i Hou er en rødstens-kirke, bygget i 1873.

Tullebølle, Tranekær, Bøstrup og Hou kirker er åbne fra kl. 8-17.

Snøde og Stoense er åbne, når der er en graver på kirkegården.